Skip to content

PROJECTEN

waar Sijts Elektro trots op is

PROJECTEN

waar Sijts Elektro trots op is

Vervangen verlichting van helidek

Tijdens dit offshore project hebben wij de verlichting van het helidek gemodificeerd in verband met nieuwe regelgeving. Wij hebben hier de montage en het aansluitwerk voor onze opdrachtgever verzorgd.

Vervangen verlichting van helidek

Tijdens dit offshore project hebben wij de verlichting van het helidek gemodificeerd in verband met nieuwe regelgeving. Wij hebben hier de montage en het aansluitwerk voor onze opdrachtgever verzorgd.

Ombouw Brandstofsysteem

Ombouw brandstofsysteem Solar turbine naar Low NOX systeem

Tijdens dit offshore project is de turbine vervangen en het brandstofsysteem gemodificeerd. Wij hebben hier het aansluitwerk en commissioning voor onze opdrachtgever verzorgd.
Aansluiten van multicore kabels in junction boxen, control panel, regelkleppen en instrumenten. Ook de tekeningen hebben we rood/blauw gearceerd.

 

Ombouw brandstofsysteem Solar turbine naar Low NOX systeem

Tijdens dit offshore project is de turbine vervangen en het brandstofsysteem gemodificeerd. Wij hebben hier het aansluitwerk en commissioning voor onze opdrachtgever verzorgd.
Aansluiten van multicore kabels in junction boxen, control panel, regelkleppen en instrumenten. Ook de tekeningen hebben we rood/blauw gearceerd.

 

Ombouw Brandstofsysteem

Vervangen heat tracing

Naar aanleiding van de “corrosie onder isolatie inspectie” is gebleken dat de bestaande minerale heat tracing niet functioneerde en aardfouten bevatten. Ongeveer 500 meter heat tracing moest uiteindelijk vervangen worden. Sijts Elektro heeft samen met de klant en heat tracing leverancier gekeken naar een passende oplossing. De minerale heat tracing is middels een Management of change vervangen voor zelf regulerende heat tracing in combinatie met een zogenaamde sandwich constructie. Eerst is er isolatie om de leiding geplaatst van 40 mm, daarna een aluminium schaal, daarop hebben wij de heat tracing gemonteerd, daarna weer 50 mm isolatie en uiteindelijk werd het geheel afgewerkt met een schaal van RVS.
In dit project hebben wij engineering, tekeningen, inkopen, installatie en commissioning verzorgd.
Een mooi en uitdagend project van A tot Z.

Voorbereiden E&I scope turnaround 2023

Sijts Elektro heeft opdracht gekregen om de E&I scope voor te bereiden welke offshore uitgevoerd wordt tijdens de turnaround 2023. Tijdens de werkvoorbereiding hebben we de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgd. Ook hebben wij toegang gekregen tot het netwerk van onze opdrachtgever. Tevens is de scope bestudeerd, materiaal besteld, de hoeveelheid uren voor de uitvoering bepaald, test- en checklijsten gemaakt en werkvergunning voorbereid en alle informatie aan de werkorder in het onderhoudsmanagementsysteem verzameld voor de uitvoerende organisatie. Op het moment dat de werkpakketten offshore ontvangen waren hebben wij deze gezamenlijk doorgenomen zodat de laatste details en vragen beantwoord waren.

E&I Scope Turnaround

Vervangen heat tracing

Naar aanleiding van de “corrosie onder isolatie inspectie” is gebleken dat de bestaande minerale heat tracing niet functioneerde en aardfouten bevatten. Ongeveer 500 meter heat tracing moest uiteindelijk vervangen worden. Sijts Elektro heeft samen met de klant en heat tracing leverancier gekeken naar een passende oplossing. De minerale heat tracing is middels een Management of change vervangen voor zelf regulerende heat tracing in combinatie met een zogenaamde sandwich constructie. Eerst is er isolatie om de leiding geplaatst van 40 mm, daarna een aluminium schaal, daarop hebben wij de heat tracing gemonteerd, daarna weer 50 mm isolatie en uiteindelijk werd het geheel afgewerkt met een schaal van RVS.
In dit project hebben wij engineering, tekeningen, inkopen, installatie en commissioning verzorgd.
Een mooi en uitdagend project van A tot Z.

Voorbereiden E&I scope turnaround 2023

Sijts Elektro heeft opdracht gekregen om de E&I scope voor te bereiden welke offshore uitgevoerd wordt tijdens de turnaround 2023. Tijdens de werkvoorbereiding hebben we de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgd. Ook hebben wij toegang gekregen tot het netwerk van onze opdrachtgever. Tevens is de scope bestudeerd, materiaal besteld, de hoeveelheid uren voor de uitvoering bepaald, test- en checklijsten gemaakt en werkvergunning voorbereid en alle informatie aan de werkorder in het onderhoudsmanagementsysteem verzameld voor de uitvoerende organisatie. Op het moment dat de werkpakketten offshore ontvangen waren hebben wij deze gezamenlijk doorgenomen zodat de laatste details en vragen beantwoord waren.

E&I Scope Turnaround
INSPECTIE & ONDERHOUD

Inspectie, testen en onderhoud op elektro-, meet- en regeltechnische installaties

Hier zijn we net op de Walk to Work boot gestapt om naar huis te gaan. Wij hebben hier tijdens de twee weken lange maintenance campagne de instrumentatie geïnspecteerd en getest in samen werking met de operationele afdeling van onze opdrachtgever.

Inspectie, testen en onderhoud op elektro-, meet- en regeltechnische installaties

Hier zijn we net op de Walk to Work boot gestapt om naar huis te gaan. Wij hebben hier tijdens de twee weken lange maintenance campagne de instrumentatie geïnspecteerd en getest in samen werking met de operationele afdeling van onze opdrachtgever.

INSPECTIE & ONDERHOUD

Vervangen van generator

Eén dag offshore om de generator set veilig te stellen, dieselmotor en generator te wisselen. In samenwerking met het offshore team is het gelukt. Veiligstellen (lock out tag out), afkoppelen, aansluiten, metingen verrichten, in bedrijfstellen en proefdraaien.

Vervangen van generator

Eén dag offshore om de generator set veilig te stellen, dieselmotor en generator te wisselen. In samenwerking met het offshore team is het gelukt. Veiligstellen (lock out tag out), afkoppelen, aansluiten, metingen verrichten, in bedrijfstellen en proefdraaien.

Reparatie regelklep

Onze klant gaf aan dat de regelklep niet goed functioneerde en vroeg ons deze te repareren. De operator welke dienst had gaf aan dat de regelklep pas opende bij 100% uitsturing. Na de details te hebben gehoord zijn wij naar de locatie gegaan en hebben eerst de klep visueel geïnspecteerd en daarna de klep heen en weer gestuurd met behulp van een Hart communicator. Al snel kwamen tot de conclusie dat overbrenging van de I/P controller naar de klep zwaar liep. Het zwaar lopen konden wij niet ter plaatsen oplossen en daardoor hebben we de complete I/P controller vervangen en gekalibreerd. Als laatste hebben we de complete regelkring inclusief regelklep getest.
Storing opgelost! In het kader van duurzaamheid is de I/P controller opgestuurd naar de leverancier voor revisie.

Reparatie Regelklep
Back To Top